Matura Czerwiec 2023, Poziom Rozszerzony (Arkusze CKE), Formuła od 2015 - Zadanie 3. (1 pkt)

Na podstawie budowy atomów pierwiastków należących do grup 13.–17. i okresów 2.–6. układu okresowego uzupełnij poniższe zdanie. Wpisz symbol lub nazwę odpowiedniego pierwiastka, tak aby powstało zdanie prawdziwe.

Spośród pierwiastków należących do grup 13.–17. i okresów 2.–6.

  • najmniejszy ładunek jądra ma atom ……………………………………………………………………
  • najmniejszy promień atomowy ma atom ……………………………………………………………..
  • największą wartość pierwszej energii jonizacji ma atom ……………………………………….
Rozwiązanie:
Zadanie 3. (0–1)

Zasady oceniania
1 pkt – poprawny wybór i napisanie nazw lub symboli pierwiastków spełniających podane warunki.
0 pkt – odpowiedź niespełniająca powyższego kryterium albo brak odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie

Spośród pierwiastków należących do grup 13.–17. i okresów 2.–6.

  • najmniejszy ładunek jądra ma atom boru ALBO B
  • najmniejszy promień atomowy ma atom fluoru ALBO F
  • największą wartość pierwszej energii jonizacji ma atom fluoru ALBO F.
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments