Proponowany klucz – MATURA 2021 – chemia

 PROPONOWANE odpowiedzi do tegorocznej chemii rozszerzonej (2021)
Dodatkowo zapraszamy do komentowania pod artykułem

ARKUSZ POD TYM LINKIEM: ARKUSZ MATURALNY CHEMIA ROZSZERZONA 2021

Klucz maturalny do biologii pod tym linkiem: BIOLOGIA – KLUCZ 2021

Zadanie nr 1:

Pierwiastek 1: Tytan, 2 elektrony niesparowane, podpowłoka d

Pierwiastek 2: German, 2 elektrony niesparowane, podpowłoka p

Zadanie nr 2:

 

Zadanie nr 3:

KCl (s), CH3NH3Cl (s), CaCl2 * 6H2O(s)

Zadanie nr 4.1:

A i D

Zadanie nr 4.2:

B, kation, Cl-, C, FeCl3, tworzy się kompleks ????

Zadanie nr 5:

Rozstrzygnięcie: Nie, reakcja nie jest procesem egzoenergetycznym.

Uzasadnienie: Reakcja nie jest procesem egzoenergetycznym – jest procesem endoenergetycznym, gdyż wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta jej wydajność – wzrasta zawartość procentowa tlenku węgla II w mieszaninie.

Zadanie nr 6:

Zadanie nr 7:

 1. wyższy
 2. większa
 3. mniejsza

Zadanie nr 8:

2Na + O2 →Na2O26Li +N2 → 2Li3N

Zadanie nr 9.1:

Rozstrzygnięcie: Nie, w obu doświadczeniach nie otrzymano czystego tlenku magnezu.

Uzasadnienie: Czysty tlenek magnezu otrzymano w pierwszym doświadczeniu, natomiast w drugim doświadczeniu  magnez spalany w powietrzu mógł zareagować również z azotem lub tlenkiem węgla (IV) tworząc w przypadku reakcji z azotem np. azotek magnezu

Zadanie nr 9.2:

Pożarów magnezowych nie wolno gasić wodą, gdyż magnez może wejść w gwałtowną reakcję z wodą – w dodatkowo podwyższonej temperaturze, której produktem będzie palny gaz – wodór.

Zadanie nr 10.1:

Zadanie nr 10.2:

 1. P
 2. P
 3. F

Zadanie nr 11.1:

 1. KOH
 2. CH3COOH
 3. Ba(NO3)2

Zadanie nr 11.2:

 1. HCO3-+OH-→CO32-+H2O
 2. CO32-+2CH3COOH→2CH3COO-+CO2 ↑+H2O

Zadanie nr 12:

H-C≡N |

hybrydyzacja: sp

Zadanie nr 13:

Zadanie nr 14:

Rozstrzygnięcie: Nie

Uzasadnienie: Kwas cyjanowodorowy jest słabszy od kwasu węglowego, więc nie wyprze go z roztworu jego soli

Zadanie nr 15:

Zadanie nr 16:

Najmniejsza wartość: C, A, B

Równanie reakcji:

H2AsO4- + H2O ⇌ HAsO42- + H3O+

Jon, który może pełnić wyłącznie funkcję kwasu Bronsteda:

H3O+

Zadanie nr 17.1:

Zadanie nr 17.2:

Zadanie nr 18.1:

(NH4)2CrO4

Zadanie nr 18.2:

Zadanie nr 19.1:

Zadanie nr 19.2:

Zadanie nr 20:

Zadanie nr 21:

Zadanie nr 22:

Zadanie nr 23:

Wzór półstrukturalny (grupowy):

Nazwa systematyczna: 2-jodopropan

Zadanie nr 24:

 1. F
 2. F
 3. P

Zadanie nr 25.1:

Zadanie nr 25.2:

Zadanie nr 26.1:

Zadanie nr 26.2:

Zadanie nr 27:

Zadanie nr 28:

Rozstrzygnięcie: nie jest chiralna
Uzasadnienie: W cząsteczce tymolu nie ma centrum stereogenicznego

Zadanie nr 29:

Zadanie nr 30:

Zadanie nr 31:

Zadanie nr 32:

Zadanie nr 33.1:

Probówka I: chlorek fenyloamoniowy

Probówka II: glicyna

Zadanie nr 33.2:

C6H5NH3+ + H2O ⇄C6H5NH2 + H3O+

Zadanie nr 34:

Zadanie nr 35:

Leu-Leu-Cys
Leu-Cys-Leu
Cys-Leu-Leu

Zadanie nr 36:

Zespół - Maturabiolchem.pl

W pisaniu klucza brali udział:

 1. Dariusz Fabian
 2. Sylwia Berbeć
 3. Waldemar Grzesiak
 4. Łukasz Lijewski
 5. Julia Schmidt
KOMENTARZE
guest
8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
BARTEK

*nie ”kolejnym podpunkcie” tego zadania tylko już kolejnym zadaniu (zadaniu 2)

Bartek

Aniu,
Wydaje mi się, że jeśli w kolejnym podpunkcie tego zadania jest napisane, aby podać numery i symbole podpowłok i sami podają tam 1s, 2s, 2p, itd, to, to są numery i symbole, więc w 1 podpunkcie odpowiedź ,,d” i ,,p” – jako symbole podpowłok powinna być prawidłową odpowiedzią.
Ale proszę też Zespół maturabiolchem o weryfikację.

Ania

Czy w zadaniu 1 podanie podpowłok d i p jest wystarczające? Czy konieczne jest napisanie 3d i 4p?

Kasia

Czy w 33.2 jeżeli napisałam związek w postaci pierścienia a nie w postaci C6H5NH3+ to 0p ?

dr Grzesiak

Poprawione

Janek

33.2 po prawej stronie powinna być raczej anilina a nie kation

kamper

w zadaniu 35 maja byc 2 leucyny i 1 cysteina wiec 1 podpunkt jest chyba zle