Proponowany klucz – MATURA 2022 – chemia

ODPOWIEDZI POJAWIĄ SIĘ PO EGZAMINIE MATURALNYM PO ICH OPRACOWANIU

 

 PROPONOWANE odpowiedzi do tegorocznej chemii rozszerzonej (2022)
Dodatkowo zapraszamy do komentowania pod artykułem

ARKUSZ POD TYM LINKIEM: LINK

Klucz maturalny do biologii pod tym linkiem: BIOLOGIA – KLUCZ 2022

Zadanie nr 1.1:

Proponowana odpowiedź:

Symbol pierwiastka Symbol bloku Maksymalny stopień utlenienia
pierwiastek X Ga p +III
Pierwiastek E As p +V

Zadanie nr 1.2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 2:

Proponowana odpowiedź:

Nazwa pierwiastka Promień atomu, pm
siarka 102
chlor 99
potas 196
wapń 174

Zadanie nr 3.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 3.2:

Proponowana odpowiedź:

Cl   NH3

Atom boru posiada lukę elektronową (sekstet), więc cząsteczka BCl3 może być akceptorem pary elektronowej pochodzącej od donora w celu osiągnięcia oktetu elektronowego.

Zadanie nr 3.3:

Proponowana odpowiedź:

BCl3 + 3H2O –> H3BO3 + 3HCl

Zadanie nr 4.1:

Proponowana odpowiedź:

II

W przypadku reakcji endoenergetycznych (zmiana entalpii większa od zera), wzrost temperatury prowadzi do zwiększenia wydajności reakcji – na wykresie obserwujemy wzrost stopnia stopnia przemiany metanu.

Zadanie nr 4.2:

Proponowana odpowiedź:

spadkiem
W reakcjach chemicznych zachodzących ze zwiększeniem objętości obniżenie ciśnienia powoduje przesunięcie stanu równowagi w prawo (wzrost ciśnienia spowoduje więc w tym przypadku przesunięcie stanu równowagi w lewo)

Zadanie nr 5:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 6.1:

Proponowana odpowiedź:

O22-

O2-

Zadanie nr 6.2:

Proponowana odpowiedź:

Na2O2 + 2H2O –> 2NaOH + H2O2

Zadanie nr 7:

Proponowana odpowiedź:

2Cu2+ + 4I –> 2CuI + I2

Zadanie nr 8.1:

Proponowana odpowiedź:

Substancją A nie może być 10% kwas solny.
Miedź znajduje się w szeregu elektrochemicznym pod wodorem – nie reaguje więc z kwasami nieutleniającymi (do nich należy HCl)

Zadanie nr 8.2:

Proponowana odpowiedź:

NaOH

↓Cu(OH)2 + 4NH3 –> [Cu(NH3)4]2+ + 2OH

Zadanie nr 8.3:

Proponowana odpowiedź:

1, 3, 4

Zadanie nr 9.1:

Proponowana odpowiedź:

Mg + 2H+ –> Mg2+ + H2

II

Zadanie nr 9.2:

Proponowana odpowiedź:

równe, różne, pH

Zadanie nr 10:

Proponowana odpowiedź:

D

Zadanie nr 11:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 12.1:

Proponowana odpowiedź:

CrO42- + 2Ag+ –> Ag2CrO4

KOH

Zadanie nr 12.2:

Proponowana odpowiedź:

Cr2O72- + 3SO32- + 8H+ –> 4H2O + 2Cr3+ + 3SO42-

Zadanie nr 12.3:

Proponowana odpowiedź:

III, utleniacza

Zadanie nr 13:

Proponowana odpowiedź:

MnO4 + 4H+ 3e –> MnO2↓ + 2H2O

Mn2+ + 2H2O –> MnO2↓ + 4H+ + 2e

Zadanie nr 14.1:

Proponowana odpowiedź:

X, Z

Zadanie nr 14.2:

Proponowana odpowiedź:

III

3X+ + Z –> Z3+ + 3Xo

3A2+ + 2Z –> 3Ao + 2Z3+

Zadanie nr 15:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 16:

Proponowana odpowiedź:

  1. P
  2. F

Zadanie nr 17.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 17.2:

Proponowana odpowiedź:

CH3COONa

Zadanie nr 18.1:

Proponowana odpowiedź:

NH3
pH roztworu w punkcie równoważnikowym jest mniejsze niż 7 co świadczy o tym, że w wyniku stechiometrycznej reakcji kwasu i zasady powstaje sól o charakterze kwasowym (NH4Cl).

Zadanie nr 18.2:

Proponowana odpowiedź:

oranż metylowy
Zakres zmiany barwy tego wskaźnika przypada w pobliżu punktu równoważnikowego. Dodatek nadmiarowej kropli kwasu spowoduje zmianę barwy roztworu.

Zadanie nr 19:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 20.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 20.2:

Proponowana odpowiedź:

Nie
w temp. 20oC C nasyconego roztworu to 7/107 * 100%
6,56%, więc stężenie nie może być wyższe.

Zadanie nr 20.3:

Proponowana odpowiedź:

86 stopni

Zadanie nr 21.1:

Proponowana odpowiedź:

CHCl3 + SbF3 -> CHClF2 + SbFCl2

Zadanie nr 21.2:

Proponowana odpowiedź:

Otrzymany związek nie może występować w postaci izomerów cis-trans, ponieważ podstawniki występujące przy atomach węgla połączonych wiązaniem podwójnym są jednakowe.

Zadanie nr 22:

Proponowana odpowiedź:

elektrofilowej, kationy NO2+

Zadanie nr 23:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 24:

Proponowana odpowiedź:

Typ reakcji Mechanizm reakcji
reakcja 1. substytucja rodnikowy
reakcja 2. nukleofilowy

Zadanie nr 25:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 26:

Proponowana odpowiedź:

ulega, mocniejszej, zasady

Zadanie nr 27:

Proponowana odpowiedź:

C

Zadanie nr 28:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 29:

Proponowana odpowiedź:

Xxx-Gly-Cys-Leu-Phe

Zadanie nr 30:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 31:

Proponowana odpowiedź:

aminokwas:CH3-CH(NH2)-COOH
amina X: CH3CH2NH2

Zadanie nr 32:

Proponowana odpowiedź:

kationów

Zadanie nr 33:

Proponowana odpowiedź:

A: teanina
II: próba biuretowa

Zadanie nr 34:

Proponowana odpowiedź:

1: -III
3: +I
5: -I

Zespół - Maturabiolchem.pl

W pisaniu klucza brali udział:

    1. Dariusz Fabian
    2. Sylwia Berbeć
    3. Julia Schmidt
KOMENTARZE
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Michał

Skąd wiecie ile będzie zadań