Proponowany klucz – MATURA 2023 – chemia (formuła – 2023)

ODPOWIEDZI POJAWIĄ SIĘ PO EGZAMINIE MATURALNYM PO ICH OPRACOWANIU

 

 PROPONOWANE odpowiedzi do tegorocznej chemii rozszerzonej (2023)
Dodatkowo zapraszamy do komentowania pod artykułem

CHEMIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2023: LINK

CHEMIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2015: LINK

BIOLOGIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2023: LINK

BIOLOGIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2015: LINK

 

Zadanie nr 1.1:

Proponowana odpowiedź:

Pierwiastek A – Si blok p
Pierwiastek X – Br blok p

Zadanie nr 1.2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 1.3:

Proponowana odpowiedź:

n = 4
l = 1

Zadanie nr 2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 3:

Proponowana odpowiedź:

 1. F
 2. P

Zadanie nr 4:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 5:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 6:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 7:

Proponowana odpowiedź:

HX
Przy jednakowym stężeniu molowym, stopień dysocjacji kwasu HX jest większy od stopnia dysocjacji kwasu HQ.

Zadanie nr 8:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 9.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 9.2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 10:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 11.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 11.2:

Proponowana odpowiedź:

I etap: wytrąca się biały osad
II etap: barwa osadu zmienia się na żółtą

Zadanie nr 12:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 13.1:

Proponowana odpowiedź:

III
Cynk ma niższy potencjał standardowy niż wodór i wyprze go z kwasu chlorowodorowego. Pozostałe metale mają wyższy potencjał standardowy od wodoru, więc nie będą reagowały z kwasami nieutleniającymi.

Zadanie nr 13.2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 13.3:

Proponowana odpowiedź:

NO2

Zadanie nr 14:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 15:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 16:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 17:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 18:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 19.1:

Proponowana odpowiedź:

SEM = Ek – Ea = 0 – (-0,280) = 0,280 [V]

Zadanie nr 19.2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 20:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 21:

Proponowana odpowiedź:

Liczba moli gazowych substratów jest większa od liczby moli gazowych produktów, więc wzrost ciśnienia w warunkach izotermicznych powoduje przesunięcie stanu równowagi w prawą stronę, prowadząc do zwiększenia stopnia przereagowania etenu/zwiększenia wydajności.

Zadanie nr 22:

Proponowana odpowiedź:

Rozstrzygnięcie: proces egzotermiczny
Uzasadnienie Wraz ze wzrostem temperatury (przy stałym ciśnieniu) stan równowagi reakcji przesuwa się w lewo, przez co maleje stopień przereagowania etenu.

Zadanie nr 23:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 24:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 25:

Proponowana odpowiedź:

Rozstrzygnięcie: związek A
Uzasadnienie: Jako jedyny posiada asymetryczny atom węgla, czyli taki, który ma cztery różne podstawniki

Zadanie nr 26:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 27.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 27.2:

Proponowana odpowiedź:

 1. P
 2. P

Zadanie nr 28:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 29:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 30:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 31.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 31.2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 32:

Proponowana odpowiedź:

 • glukoza jest alkoholem polihydroksylowym, posiadającym grupy OH przy sąsiednich atomach węgla
 • glukoza posiada właściwości redukujące

Zadanie nr 33:

Proponowana odpowiedź:

 1. P
 2. F

Zadanie nr 34:

Proponowana odpowiedź:

A1

Zespół - Maturabiolchem.pl

W pisaniu klucza brali udział:

  1. Dariusz Fabian – maturabiolchem.pl
  2. Aneta – OgarnijChemię
  3. Łukasz Lijewski – Akademia Chemii
  4. Filip Stanek – Naukowców Dwóch
KOMENTARZE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments