Proponowany klucz – MATURA 2023 – biologia (formuła – 2015)

PROPONOWANE odpowiedzi do tegorocznej biologii rozszerzonej (rok 2023 – podstawa 2015)
Dodatkowo zapraszamy do komentowania pod artykułem

 

BIOLOGIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2023: LINK

BIOLOGIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2015: LINK

CHEMIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2023: LINK

CHEMIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2015: LINK

 

JEŻELI CHCESZ DOBRZE NAPISAĆ MATURĘ LUB JĄ POPRAWIĆ – ZAPRASZAM NA KOREPETYCJE – LINK 🙂
I tak na zachętę jeżeli chodzi o zajęcia ze mną:

2022

2023

 

 

Zadanie nr 1.1:

Proponowana odpowiedź:

typ reakcji

transacetylacja – E2

dehydrogenacja – E3

dekarboksylacja – E1


Zadanie nr 1.2:

Proponowana odpowiedź:

B


 

Zadanie nr 1.3:

Proponowana odpowiedź:

Funkcjonowanie kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej jest koniecznie do połączenia szlaku glikolizy z cyklem krebsa ponieważ substratem oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu (lub reakcji pomostowej) jest pirogronian powstający w glikolizie a do do cyklu Krebsa włączany jest acetylo-CoA. Kompleks enzymów umożliwia wykorzystanie substratu z glikolizy i przekształcenie go w produkt – acetylo-CoA, który jednocześnie jest substratem dla kolejnego etapu oddychania tlenowego – cyklu Krebsa.


 

Zadanie nr 1.4:

Proponowana odpowiedź:

Komórki mięśni szkieletowych mają wysokie zapotrzebowanie na ATP, które powstaje w dużych ilościach podczas oddychania tlenowego. Zmniejszenie aktywności kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej prowadzi do zmniejszenia ilości wyprodukowanego acetylo-CoA, który jest substratem cyklu Krebsa, co prowadzi do zmniejszenia produkcji ATP na łańcuchu oddechowym. Komórka mając wysokie zapotrzebowanie na ATP przeprowadza w takiej sytuacji fermentacje mleczanową co prowadzi do wzrostu stężenia mleczanu.

Nie uznaje się odpowiedzi, w której piszący odnosi się do zachodzenia oddychania beztlenowego w mięśniach szkieletowych.


Zadanie nr 2.1:

Proponowana odpowiedź:

A – płatki korony

B – działki kielicha


Zadanie nr 2.2:

Proponowana odpowiedź:

Goryczka wiosenna należy do (nagonasiennych / okrytonasiennych). W przemianie pokoleń goryczki wiosennej pokoleniem dominującym jest (gametofit / sporofit).


Zadanie nr 2.3:

Proponowana odpowiedź:

Barwnik w kwiatach goryczki umożliwia łatwiejsze zauważenie tej rośliny przez owady. Owady będac zapylaczami zapewniają przeniesienie ziaren pyłku pomiędzy osobnikami tego gatunku co wpływa na zwiększenie szansy zapylenia, a następnie zapłodnienia komórki jajowej w zalążni. Produkcja barwnika zatem, pomimo wysokich kosztów energetycznych, jest dla tych roślin korzystna.


Zadanie nr 3.1:

Proponowana odpowiedź:


Zadanie nr 3.2:

Proponowana odpowiedź:

Organizmy rozmnażające się płciowo wytwarzają gamety, które podczas połączenia prowadzą do podwojenia ilości materiału genetycznego ( c ) oraz chromosomów 

( n ). Mejoza to proces podczas, którego zachodzi redukcja ilości chromosomów i materiału genetycznego o połowę, dzięki czemu połączenie takich gamet, w kolejnych pokoleniach, zapewnia stałą ploidalność organizmu.


Zadanie nr 4.1 :

Proponowana odpowiedź:

 

 • P
 • P

 


Zadanie nr 4.2:

Proponowana odpowiedź:

Większa wilgotność oraz brak nawożenia zwiększa liczbę plonów borówki wysokiej
Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się do wyłącznie jednego z czynników.


 

Zadanie nr 4.3:

Proponowana odpowiedź:

N: 2
P: 1
K: 4


Zadanie nr 5.1:

Proponowana odpowiedź:

A – karboksylacja

B – redukcja

C – regeneracja


Zadanie nr 5.2:

Proponowana odpowiedź:

C – 1 


Zadanie nr 5.3:

Proponowana odpowiedź:

1 – F

2 – F 

3 – F


Zadanie nr 5.4: 

Proponowana odpowiedź:

1. dwuetapowym mechanizmem wiązania dwutlenku węgla

Dwuetapowy mechanizm wiązania dwutlenku węgla zapewnia dostarczenie dużej ilości dwutlenku węgla w komórkach mezofilu liścia który następnie jest transportowany do komórek pochwy okołowiązkowej. W komórkach pochwy okołowiązkowej zachodzi cykl Calvina w którym podczas procesu karboksylacji CO2 jest substratem. Enzym Rubisco wykazujące powinowactwo do CO2 i O2 przy wysokim stężeniu CO2 wiąże głównie CO2 co ogranicza proces fotooddychania.

2. Brakiem PS II w komórkach pochew okołowiązkowych

Brak fotosystemu II  zmniejsza produkcję tlenu podczas fotolizy wody co zmniejsza ilość tlenu w komórkach mezofilu tym samym utrzymywane jest niskie stężenie tlenu przez Rubisco enzym który w takich warunkach wiąże głównie CO2 ograniczając tym samym fotooddychanie.

Brak PS II sprawia, że nie uwalnia się w nich tlen. Z uwagi na to, że CO2 i O2 konkurują o miejsce katalityczne Rubisco, przy braku O2 to CO2 będzie wygrywał tę konkurencję tak, że fotooddychanie zostanie ograniczone.


Zadanie nr 6.1: 

Proponowana odpowiedź:

Auksyny produkowane przez młode liście jabłoni ‘hamują / wpływają negatywnie na’ powstawanie strefy odcinającej u tej rośliny / u badanej rośliny / u jabłoni.

Nie uznaje się wniosków sformułowanych zbyt ogólnie, np.: “Auksyny produkowane przez młode liście jabłoni wpływają na powstawanie strefy odcinającej u tej rośliny / u badanej rośliny / u jabłoni.”


Zadanie nr 6.2: 

Proponowana odpowiedź:

Funkcją liści w gospodarce wodnej jest zapewnienie siły ssącej podczas zachodzącej z nich transpiracji, umożliwiającej pobranie wody z gleby i jej transport w roślinie. Rośliny klimatu umiarkowanego w okresie zimowym znajdują się w warunkach suszy fizjologicznej, ponieważ nie mogą pobrać zamarzniętej wody z gleby. Zrzucanie liści przez te rośliny ogranicza utratę wody w procesie transpiracji (przyczyniając się do utrzymania optymalnego bilansu wodnego w roślinie).


Zadanie nr 7.1:

Proponowana odpowiedź:

Płuca płazów mają budowę workowatą a ssaków pęcherzykowatą. Płuca workowate w porównaniu do płuc pęcherzykowych mają dużo mniejszą powierzchnię, przez którą może zachodzić dyfuzja gazów oddechowych, a to ogranicza ilość tlenu docierającego do krwi. Mechanizm oddechowy u płazów jest mniej wydajny ze względu na brak klatki piersiowej i konieczność pobierania / tłoczenia powietrza jamą gębowo-gardzielową. Ssaki natomiast posiadają klatkę piersiową oraz przeponę a zwiększenie objętości klatki piersiowej umożliwia zasysanie powietrza do płuc, zapewniając wydajną wymianę gazową.


Zadanie nr 7.2: 

Proponowana odpowiedź:

Płazy gromadzące mocznik w płynach ustrojowych powodują, że ich krew staje się dzięki temu hipertoniczna względem wody znajdującej się w środowisku co zapewnia zdolność pobierania tej wody na drodze osmozy.


Zadanie nr 8.1: 

Proponowana odpowiedź:

 1. rozmnażanie przez pączkowanie – na rysunku widoczne jest uwypuklenie w postaci pąka który po oderwaniu będzie tworzyć organizm potomny
 2. rozmnażanie płciowe – na rysunku widoczne są gonady żeńskie i męskie. W ich obrębie powstają gamety które po zapłodnieniu tworzą zygotę – organizm potomny

Zadanie nr 8.2:

Proponowana odpowiedź:

 1. P
 2. P
 3. F

Zadanie nr 9.1:

Proponowana odpowiedź:

(dekarboksylacja / deaminacja)

(glikoliza / glikogenogeneza)


Zadanie nr 9.2:

Proponowana odpowiedź:

Żółć emulguje tłuszcze, co prowadzi do zwiększenia powierzchni aktywności enzymatycznej lipaz tym samym przyspieszając proces trawienia.


Zadanie nr 10.1: 

Proponowana odpowiedź:

Białko stanowiące główny składnik pierścieni tchawicy człowieka: 

Kolagen

Polisacharyd stanowiący główny składnik zgrubień kutykuli w tchawkach owadów:

Chityna


Zadanie nr 10.2: 

Proponowana odpowiedź:

Tchawica człowieka rozpoczyna się bezpośrednio za (gardłem / krtanią), a na dolnym końcu dzieli się na (oskrzela główne / oskrzeliki). Tylna ściana tchawicy jest spłaszczona i tworzą ją mięśnie (gładkie / poprzecznie prążkowane).


Zadanie nr 11.1:  

Proponowana odpowiedź:

 1. P
 2. F
 3. F

Zadanie nr 11.2: 

Proponowana odpowiedź:

Podwyższone stężenie 2,3-BPG w erytrocytach ciężarnych kobiet jest przyczyną (obniżonego / podwyższonego) powinowactwa hemoglobiny matki do tlenu, co (ułatwia / utrudnia) dyfuzję tlenu z części macicznej łożyska do części płodowej łożyska.


Zadanie nr 11.3:

Proponowana odpowiedź:

 • Transport CO2
 • Funkcja buforowa
 • Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej
 • Utrzymanie kształtu błony komórkowej erytrocytu

nie uznaje się: nadawanie koloru / barwy, magazynowanie żelaza, transportowanie żelaza.


Zadanie nr 12.1: 

Proponowane odpowiedzi:

 1. P
 2. P
 3. F

Zadanie nr 12.2:

Proponowana odpowiedź:

Najwyższa możliwa rzędowość toksyny botulinowej jest struktura IV rzędowa ponieważ składa się z dwóch łańcuchów połączonych mostkiem disiarczkowym

Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się jedynie do występowania mostków disiarczkowych


Zadanie nr 12.3:

Proponowana odpowiedź:

Proces fizjologiczny Kolejność
Dotarcie impulsu nerwowego do synapsy nerwowo-mięśniowej i utworzenie kompleksu fuzyjnego przez białka transbłonowe (SNARE). 1
Depolaryzacja błony komórkowej komórki mięśniowej i powstanie potencjału czynnościowego. 4
Fuzja pęcherzyków synaptycznych z błoną presynaptyczną i uwolnienie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej. 2
Wiązanie się acetylocholiny z mięśniowym receptorem błonowym. 3

Zadanie nr 13.1:

Proponowana odpowiedź:

AA, Aa


Zadanie nr 13.2:

Proponowana odpowiedź:

Z hodowli wyklucza się osobniki heterozygotyczne ponieważ gamety wytwarzane przez te osobniki mogą zawierać allel recesywny. Gameta taka po połączeniu z inną gametą posiadająca recewny allel tego genu warunkuje chorobę która przyczynia się do zgonu cielaków.


Zadanie nr 13.3:

Proponowana odpowiedź:

Nazwa techniki Kolejność wykonania
cięcie DNA enzymem restrykcyjnym 2
elektroforeza DNA 3
łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) 1

Zadanie nr 13.4: 

Proponowana odpowiedź:

 1. Homozygota dominująca: 2
 2. Heterozygota: 3
 3. Homozygota recesywna: 1

Zadanie nr 13.5: 

Proponowana odpowiedź:

Płody homozygotyczne rozwijają się prawidłowo ponieważ produkty przemian metabolicznych zostaja przekazane do matki i są usuwane z płodu przez łożysko do matki i to ona przekształca a następnie wydala ten metabolit. Dzięki temu w czasie życia płodowego metabolity nie kumulują się. Ciele po porodzie nie jest w stanie przeprowadzić cyklu mocznikowego a gromadzenie się mocznika powoduje jego śmierć.


Zadanie nr 14.1:

Proponowana odpowiedź:

X – Kapsyd

Y – materiał genetyczny / DNA


Zadanie nr 14.2: 

Proponowana odpowiedź:

 1. P
 2. F
 3. P

Zadanie nr 15.1:

Proponowana odpowiedź:

Proponowana odpowiedź:

Poprawiono odpowiedź z B na A.
Z jednej strony nie jest to komensalizm ponieważ oba osobniki korzystają a z drugiej strony nie jest to mutualizm ponieważ nie są w pełni od siebie uzależnione.


Zadanie nr 15.2: 

Proponowana odpowiedź:

Wargatek oraz Aspidont wykazują podobieństwo morfologiczne dzięki czemu ryby drapieżnicze przyzwyczajone do Wargatka nie traktują Aspidonta jako zagrożenia, dzięki temu Aspidont może zbliżyć się i atakować swoje ofiary.


Zadanie nr 15.3: 

Proponowana odpowiedź:

Aspidont w toku ewolucji upodabniał się coraz bardziej do Wargatka czyściciela ponieważ osobniki o cechach podobnych, które powstały w wyniku mutacji / błędów replikacji, wykazywały większą przeżywalność, następnie rozmnażając się i przekazując geny warunkujące ubarwienie potomstwu.


Zadanie nr 16.1:

Proponowana odpowiedź:

 1. P
 2. P
 3. P

Zadanie nr 16.2:

Proponowana odpowiedź:

Na terenie tym zaczęły wyrastać formy krzewiaste / wyższa roślinność które są bardziej odporne na zgryzanie przez wypasane zwierzęta. Rozrost takiej roślinności prowadzi do ograniczenia dostarczania światła roślinom z niższych warstw a to wpływa negatywnie na zachowanie różnorodności gatunkowej na tym obszarze.


Zadanie nr 16.3:

Proponowana odpowiedź:

B

C


Zadanie nr 17.1:

Proponowana odpowiedź:

Morświn odżywiający się sałatą morską, skorupiakami i rybami zajmuje (jeden poziom troficzny / wiele poziomów troficznych). Morświn zjadający sałatę morską jest konsumentem (I rzędu / II rzędu).


Zadanie nr 17.2:

Proponowana odpowiedź:

 1. Skucie lodem dużych powierzchni bałtyku uniemożliwia morświnom wynurzenie się i zaczerpnięcie powietrza co przyczynia się do ich uduszenia.
 2. Wzrost żeglugi motorowej na Bałtyku powoduje, że w wodzie znajduje się więcej sieci w które mogą zaplątać się Morświny oraz dochodzi do zanieczyszczenia dźwiękiem co uniemożliwia Morświnom polowanie i odpowiednią orientację w terenie doprowadzając do ich śmierci.

 

W pisaniu klucza brali udział:

 1. Dariusz Fabian
 2. Sebastian Karczmarczyk
KOMENTARZE
guest
3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Julia

14.1 kwas nukleinowy moze byc jako Y?

Julia

Dlaczego 8.2 PPF? Przecież parzydełkowce są zbudowane z gastrodermy i epidermy i nie mają układu wydalniczego

Beata

Czy w 5.1 A – uznana będzie asymilacja CO2?