Proponowany klucz – MATURA 2023 – chemia (formuła – 2015)

ODPOWIEDZI POJAWIĄ SIĘ PO EGZAMINIE MATURALNYM PO ICH OPRACOWANIU

 

 PROPONOWANE odpowiedzi do tegorocznej chemii rozszerzonej (2023)
Dodatkowo zapraszamy do komentowania pod artykułem

CHEMIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2023: LINK

CHEMIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2015: LINK

BIOLOGIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2023: LINK

BIOLOGIA – ARKUSZ POD TYM LINKIEM FORMUŁA 2015: LINK

 

Zadanie nr 1.1:

Proponowana odpowiedź:

Pierwiastek A – Si blok p

Pierwiastek X – Br blok p

Zadanie nr 1.2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 1.3:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 2:

Proponowana odpowiedź:

Grafit
Atomy węgla w graficie posiadają hybrydyzację sp2. Mają niesparowane elektrony, które są nośnikami prądu.

Zadanie nr 3:

Proponowana odpowiedź:

 1. F
 2. P

Zadanie nr 4:

Proponowana odpowiedź:

1) BCl3    2)BCl3

Zadanie nr 5:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 6:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 7:

Proponowana odpowiedź:

Etylobenzen
Czasteczki alkoholu benzylowego ze względu na obecność w strukturze grupy -OH tworzą między sobą wiązania wodorowe, które wpływają na podwyższenie ich temperatur wrzenia. Etylobenzen nie ma w swojej budowie atomu pierwiastka silnie elektroujemnego (N, O, F), więc nie tworzy takich oddziaływań między swoimi cząsteczkami.

Zadanie nr 8:

Proponowana odpowiedź:

K=1/32=0,03125

Zadanie nr 9:

Proponowana odpowiedź:

HX

Przy jednakowym stężeniu molowym, stopień dysocjacji kwasu HX jest większy od stopnia dysocjacji kwasu HQ.

Zadanie nr 10.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 10.2:

Proponowana odpowiedź:

odparowanie pod wyciągiem

Zadanie nr 11:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 12.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 12.2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 13:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 14:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 15:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 16:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 17.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 17.2:

Proponowana odpowiedź:

 1. P
 2. P

Zadanie nr 18:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 19:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 20:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 21:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 22:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 23:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 24:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 25.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 25.2:

Proponowana odpowiedź:

Rozstrzygnięcie: proces egzotermiczny
Uzasadnienie: Wraz ze wzrostem temperatury (przy stałym ciśnieniu) stan równowagi reakcji przesuwa się w lewo, przez co maleje stopień przereagowania etenu.

Zadanie nr 26:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 27:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 28:

Proponowana odpowiedź:

Rozstrzygnięcie: związek A
Uzasadnienie: Jako jedyny posiada asymetryczny atom węgla, czyli taki, który ma cztery różne podstawniki.

Zadanie nr 29:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 30:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 31:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 32:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 33.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 33.2:

Proponowana odpowiedź:

 1. P
 2. P

Zadanie nr 34:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 35:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 36:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 37.1:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 37.2:

Proponowana odpowiedź:

Zadanie nr 38:

Proponowana odpowiedź:

Cys-Ala-Cys

Zespół - Maturabiolchem.pl

W pisaniu klucza brali udział:

  1. Dariusz Fabian
  2. Sylwia Berbeć
  3. Julia Schmidt
KOMENTARZE
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments