Proponowany klucz – MATURA 2022 – biologia

 ODPOWIEDZI POJAWIĄ SIĘ PO EGZAMINIE MATURALNYM PO ICH OPRACOWANIU

PROPONOWANE odpowiedzi do tegorocznej biologii rozszerzonej (2022)
Dodatkowo zapraszamy do komentowania pod artykułem

 

ARKUSZ POD TYM LINKIEM: LINK

JEŻELI CHCESZ DOBRZE NAPISAĆ MATURĘ LUB JĄ POPRAWIĆ – ZAPRASZAM NA KOREPETYCJE – LINK 🙂
I tak na zachętę jeżeli chodzi o zajęcia ze mną:

 

 

Zadanie nr 1.1:

Proponowana odpowiedź:

(1) Glikoliza; Cytozol
(5) Łańcuch oddechowy / utlenianie końcowe; grzebień mitochondrialny / wewnętrzna błona mitochondrialna
Nie uznaje się odp.: “wewnętrzna błona KOMÓRKOWA mitochondrium”.


Zadanie nr 1.2:

Proponowana odpowiedź:

(2) ATP – N      CO2 – N
(3) ATP – N      CO2 – T
(4) ATP – N*      CO– T

* T/N – w komórkach powstaje bezpośrednio zarówno ATP jak i GTP i jest to zależne od enzymów znajdujących się w danej komórce.


Zadanie nr 2.1:

Proponowana odpowiedź:

A. wiązanie peptydowe


Zadanie nr 2.2:

Proponowana odpowiedź:

Seryna-Histydyna-Cysteina-Leucyna-Lizyna
Ser-His-Cys-Leu-Lys
Nie uznaje się zapisu bez zastosowania “-”


Zadanie nr 3:

Proponowana odpowiedź:

Formą transportową asymilatów u roślin jest sacharoza ponieważ jest ona węglowodanem który nie ma właściwości redukujących i łatwo rozpuszcza się w wodzie. Skrobia natomiast jest nierozpuszczalna w wodzie oraz tworzy duże cząsteczki co uniemożliwia jej transportowanie poprzez błony.
Nie uznaje się odpowiedzi ukierunkowanych na działanie pomp protonowych oraz białek SGLT ponieważ byłaby to odpowiedź porównująca transport sacharozy oraz glukozy.


Zadanie nr 4.1:

Proponowana odpowiedź:

Przepływ elektronów przez łańcuch transportu elektronów w błonie tylakoidu umożliwia uwolnienie energii potrzebnej do aktywnego transportu jonów wodorowych do wnętrza tylakoidu. Dzięki temu występuje duży gradient jonów wodorowych w obrebie wnętrza tylakoidu które podczas przepływu do stromy napędzają rotor syntazy ATP umożliwiając syntezę ATP w obrębie stromy.

Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się do produkcji energii.


Zadanie nr 4.2:

Proponowana odpowiedź:

Atrazyna nie zaburza syntezy ATP w mitochondriach ponieważ w mitochondriach nie występuje fotosystem II z którym mogłaby się wiązać.


Zadanie nr 5.1:

Proponowana odpowiedź:

B


Zadanie nr 5.2:

Proponowana odpowiedź:

Aktywne białko Rb spowoduje zmniejszenie częstości podziałów komórkowych ponieważ hamuje ono przejście komórki z fazy G1 do fazy S.


Zadanie nr 5.3:

Proponowana odpowiedź:

C


Zadanie nr 6.1:

Proponowana odpowiedź:

wartość MIC: 0,25
wartość MBC: 2,0


Zadanie nr 6.2:

Proponowana odpowiedź:

borelioza, gruźlica, tężec


Zadanie nr 6.3:

Proponowana odpowiedź:

Mutacja u bakterii Mycobacterium Tuberculosis w jednym z genów kodujących rRNA może powodować nabycie oporności na streptomycynę przez szczep tych bakterii ponieważ mechanizmem działania streptomycyny jest wiązanie się w sposób nieodwracalny z podjednostką 16S rRNA i uniemożliwienie syntezy białek natomiast z powodu mutacji streptomycyna nie wiąże się z mała podjednostką co powoduje, że zahamowany jest mechanizm działania tego antybiotyku.


Zadanie nr 6.4:

Proponowana odpowiedź:

C 2


Zadanie nr 6.5: 

Proponowana odpowiedź:

Wirusy są cząsteczkami nie przeprowadzającymi samodzielnie reakcji metabolicznych podczas których syntezowane byłyby na przykład białka. W przeciwieństwie do bakterii nie posiadają one aparatu transkrypcyjnego ani translacyjnego przez co działanie antybiotyku jakim jest streptomycyna hamująca syntezę białek powoduje, że wirusy nie są wrażliwe na antybiotyki


Zadanie nr 7.1: 

Proponowana odpowiedź:

B2


Zadanie nr 7.2: 

Proponowana odpowiedź:

Mutualizm to zależność międzygatunkowa w której oba organizmy są uzależnione od siebie oraz oba z nich czerpią korzyści. W zależności pomiędzy pełnikiem europejskim a muchówkami z rodzaju chiastocheta roślina czerpie korzyść ponieważ jest zapylana głównie przez muchówki co umożliwia rozmnożenie i wytworzenie nasion a muchówki mają dostarczony pokarm w postaci nektaru i pyłku oraz miejsce kopulacji i schronienie dla rozwijających się organizmów potomnych.


Zadanie nr 7.3:

Proponowana odpowiedź:

Przeobrażenie zupełne
W przeobrażeniu zupełnym występuje stadium poczwarki.


Zadanie nr 7.4: 

Proponowana odpowiedź:

T
N
T


Zadanie nr 8.1: 

Proponowana odpowiedź:

Połówki Ziarniaków jęczmienia zawierające zarodek produkują enzymy rozkładające skrobię.


Zadanie nr 8.2:

Proponowana odpowiedź:

B3


Zadanie nr 9:

Proponowana odpowiedź:

Inhibitory enzymów oddechowych ograniczają gutację ponieważ do procesu parcia korzeniowego wymagane jest dostarczenie ATP wytworzone podczas oddychania tlenowego, przy udziale enzymów oddechowych, z którego uwolniona energia umożliwia aktywny transport jonów z gleby do korzenia. Zwiększona ilość jonów w obrębie korzenia tworzy środowisko hipertoniczne w stosunku do roztworu glebowego dzięki czemu woda osmotycznie napływa do korzenia i umożliwia parcie wody w górę rośliny.


Zadanie nr 10.1:

Proponowana odpowiedź:

  1. F
  2. P
  3. P

Zadanie nr 10.2: 

Proponowana odpowiedź:

podkreślone:
anafazy
chromatyd siostrzanych
ilość dna


Zadanie nr 10.3: 

Proponowana odpowiedź:

A


Zadanie nr 11.1: 

Proponowana odpowiedź:

Podkreślone:
Jednakowych
kilku różnych
na początku i na końcu


Zadanie nr 11.2:  

Proponowana odpowiedź:

P
F


Zadanie nr 11.3: 

Proponowana odpowiedź:

Badana tkanka znajdująca się w stężeniu równym bądź większym niż 0,2 mol/l znajduje się w roztworze hipertonicznym w stosunku do cytozolu komórek tej tkanki co powoduje osmotyczny odpływ wody z komórek przez co zmniejszają one swoją objętość.


Zadanie nr 12.1:

Proponowana odpowiedź:

Wiewiórka czerwona i wiewiórka szara są klasyfikowane w dwóch rodzajach, ponieważ posiadają różne nazwy rodzajowe takie jak sciurus oraz tamiasciurus.

nie wymaga się napisania nazwy łacińskiej w odpowiedzi


Zadanie nr 12.2: 

Proponowane odpowiedzi:

Dwa z:
Małżowina uszna,
obecność włosów/sierści
występowanie wibrysów


Zadanie nr 12.3:

Proponowana odpowiedź:

A3


Zadanie nr 13:

Proponowana odpowiedź:

Szympans B
Wiewiórka C
Krowa A


Zadanie nr 14.1:

Proponowana odpowiedź:

A2


Zadanie nr 14.2:

Proponowana odpowiedź:

1.P
2.P


Zadanie nr 14.3:

Proponowana odpowiedź:

Cholesterol wbudowany w błonę komórkową powoduje zmniejszenie jej płynności dzięki czemu błona komórkowa jest bardziej odporna mechanicznie zapewniając odizolowanie od środowiska zewnętrznego.


Zadanie nr 14.4:

Proponowana odpowiedź:

Podkreślone:
hamuje
mniej
ujemnym


Zadanie nr 14.5: 

Proponowana odpowiedź:

Delecja obu alleli genu kodującego receptor LDL spowoduje całkowite zahamowanie pobierania cholesterolu przez komórkę ponieważ nie powstaną wtedy receptory wymagane do przeprowadzenia procesu endocytozy LDL.


Zadanie nr 15.1:

Proponowana odpowiedź:

P
P
P


Zadanie nr 15.2:  

Proponowana odpowiedź:

wzrost/spadku/zahamowany


Zadanie nr 15.3:

Proponowana odpowiedź:

D


Zadanie nr 16:

Proponowana odpowiedź:

występowanie plamki na dziobie


Zadanie nr 17.1:

Proponowana odpowiedź:

Hipoteza została odrzucona ponieważ z przedstawionych danych wynika, że około 75% ofiar sokołów to samce Biegusów których w populacji jest więcej niż samic.


Zadanie nr 17.2:

Proponowana odpowiedź:

C


Zadanie nr 17.3:

Proponowana odpowiedź:

P
P
F


Zadanie nr 18.1:

Proponowana odpowiedź:

Insercja


Zadanie nr 18.2:

Proponowana odpowiedź:

Zmiana w obrębie I rzędowej struktury białka huntingtyny polega na występowaniu wielokrotnych powtórzeń aminokwasów takich jak glutamina.


Zadanie nr 18.3:

Proponowana odpowiedź:

Genotyp matki: Hh
Genotyp ojca: hh

h h
H Hh Hh
h hh hh

 

Prawdopodobieństwo: 50%


Zadanie nr 18.4:

Proponowana odpowiedź:

Allel warunkujący chorobę Huntingtona utrzymuję się w populacji pomimo tego, że jest dominujący a choroba śmiertelna ponieważ objawy choroby ujawniają się najczęściej pomiędzy 40 a 60 rokiem życia czyli w okresie w którym osoby takie posiadają już potomstwo któremu mógł zostać przekazany dominujący allel warunkujący zachorowanie.


Zadanie nr 19:

Proponowana odpowiedź:

B2


Zadanie nr 20.1:

Proponowana odpowiedź:

A3


Zadanie nr 20.2:

Proponowana odpowiedź:

Najwyższy poziom tolerancji uzyskały rośliny z najstarszych populacji ponieważ w wyniku doboru naturalnego utrwalane były geny które umożliwiały w warunkach wysokiego poziomu miedzi przetrwanie oraz rozród i przekazanie genów potomstwu co zwiększyło udział genów w kolejnych pokoleniach.


 

Zespół - Maturabiolchem.pl

W pisaniu klucza brali udział:

  1. Dariusz Fabian
  2. Sebastian Karczmarczyk
KOMENTARZE
guest
9 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Amelia

Czy w 12.2. „futro” będzie zaliczoną odpowiedzią?

Weronika

Czy w zadaniu 12.2. jedną z cech mogłaby być obecność pięciopalczastych kończyn?

Martyna

Na pewno nie, jaszczurki też mają pięć palców u kończyn :/

Lila

Czy w zadaniu 5.2 możliwe jest zaliczenie odpowiedzi że zostaną zahamowane podziały komórkowe? (Skoro nie zostaną wytworzone białka wymagane do podziału)

Kds

W 20.1 nie będzie A2? Samo to ze steż w glebie utrzymowało się nie jest doborem. Zwiększała sie tolerancja, więc zostały wyeliminowane osobniki najmniej odporne, a stopniowo wraz z upływem czasu także pośrednie

Kacper

pytanie do 12.2
Czy małżowina uszna będzie na pewno? Bo delfiny i walenie są ssakami, a takowej małżowiny nie posiadają. Zamiast tego można by było wpisać ucho zewnętrzne?

Kds

W 2.2 będzie więcej aminokwasów. Są 4 wiąz. peptydowe

Julia

No właśnie i mi też się tak wydaje